Strategie rozvoje rodinného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje rodinného podniku Vinařství SPRINGER a.s. V první části práce jsou vymezeny teoretické pojmy týkající se dané problematiky. Druhá část je věnována analýze současného stavu vybraného rodinného podniku a v poslední části této práce je na základě provedené analýzy zpracován návrh strategie rozvoje tohoto rodinného podniku.
This master thesis deals with a proposal of development strategy of family business Vinařství SPRINGER a.s. The first part of the thesis defines theoretical concepts of the topic. The second part is devoted to an analysis of the current state of the chosen family business and in the last part of this thesis, based on the analysis, is created a proposal of development strategy of this family business.
Description
Citation
SPRINGER, P. Strategie rozvoje rodinného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
otázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - odpovězeno doc. Putnová - Máte zohledněna rizika v době ekonomické recese? Zvážil jste i rizika, která souvisí s nástupnictvím v rodinném podniku? - odpovězeno Ing. Neuwirth - Jakým způsobem zajistíte, aby se o nových webových stránkách dozvěděli noví zákazníci? - odpovězeno Ing. Neuwirth - Budou mít nové webové stránky i mobilní verzi? - odpovězeno Ing. Bočková - Je opravdu ekonomicky výhodné vystavět penzion v již tak silné konkurenci? - odpovězeno Ing. Bočková - V propočtu chybí náklady na personální zabezpečení penzionu, tudíž návratnost investice bude podstatně delší.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO