Výroba převodového soukolí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá výrobou převodového soukolí jednostupňové převodovky, tedy výrobou pastorku, hnaného hřídele a ozubeného kola pro kusovou výrobu. Nejdříve je řešena konstrukce převodovky, volba polotovaru a materiálu pro vyráběné součásti. Následuje výpočetní rozbor ozubení, volba strojů, nástrojů a měřidel. Dále je vypracován výrobní postup s pracovními návodkami pro jednotlivé operace a z nich provedené ekonomické zhodnocení. Na závěr je uvedena výroba součásti.
Bachelor thesis deals with the production of a gear pair for the single speed gearbox. The projected piece production contains the making of the pinion gear; driven shaft and gear wheel. Initially the desired material and the gearbox and gears design are projected. Secondly the calculation of gearing is mathematically proven and the appropriate machining modality including measuring devices is selected. Thirdly the manufacturing procedures of each gearbox parts are optimized and the manufacturing manual is written. Finally the realization of the function unit production is documented
Description
Citation
JAKUBEC, T. Výroba převodového soukolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak upínáte danou součást? částečně zodpovězeno 2. Jak se uvádí označování materiálů? částečně zodpovězeno 3. Jak se provádí cementování? částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO