Aplikace moderních technologií pro návrh výroby kotoučové spojky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom kotúčovej spojky a jej následnou realizáciou pomocou technológie 3D tlače. Model kotúčovej spojky a daná práca má slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov stredných odborných škôl. Teoretická časť práce obsahuje rešerš hriadeľových spojok s podrobným popisom kotúčovej spojky, charakteristiku jednotlivých metód technológie Rapid Prototyping a materiály vhodné pre 3D tlač. V praktickej časti je popísaný výpočtový aj konštrukčný návrh a výroba kotúčovej spojky pomocou metódy Fused Deposition Modeling. Súčasťou práce je taktiež popis povýrobného opracovania a montáž. K práci je priložený zostavný výkres a výrobný výkres hnacieho kotúča.
The bachelor thesis deals with the design of disc coupling and its production by using 3D printing technology. Model of disc coupling and this thesis are supposed to serve as teaching equipment for students at Secondary vocational schools. The theory section contains the essay of shaft couplings with a detailed description of disc coupling, characteristic of individual methods of Rapid Prototyping technology and materials suitable for 3D printing. The experimental section is dedicated to the calculation and construction design of disc coupling and its production using the Fused Deposition Modeling method. The thesis also contains a description of post-production processing and assembly. The attachments of the thesis consist of assembly mechanical drawing and production mechanical drawing of drive disc.
Description
Citation
VARHANÍKOVÁ, A. Aplikace moderních technologií pro návrh výroby kotoučové spojky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Aké výhody má aditívna technológia oproti trieskovému obrábaniu a kedy je vhodné ju použiť ? částečně zodpovězeno 2. Ako zabezpečíte súososť hriadelov v použitej spojke ? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO