Automatické kolorování videa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá plně automatickým kolorováním videa a fotografií pomocí konvolučních neuronových sítí. Shrnuje dosavadní přístupy, architektury a různé chybové funkce. V rámci práce jsou navrženy a natrénovány různé varianty neuronových sítí s různými chybovými funkcemi pro automatické kolorování. Nejlepší kombinace zvládá kolorovat velké množství scén a je demonstrována její schopnost kolorovat dostatečně koherentní video.
This thesis deals with fully automatic colorization of video and images using convolutional neural networks. It summarizes existing approaches, architectures and several objective functions. In this thesis several neural networks with different objective functions are implemented and trained for automatic colorization. The best of them is able to colorize large diversity of scenes and is sufficient to produce coherently colorized video.
Description
Citation
MIKESKA, T. Automatické kolorování videa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-08
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře. Otázky u obhajoby: Jmenujte přístupy automatické kolorizace vyvinuté specificky na video, nikoliv na obraz. Jak by jste zohlednil okolní snímky ve videu při kolorizaci? Zkoušel jste porovnat Vaše výsledky s existujícími realizacemi?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO