Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ProMedica spol. s r.o., čehož je dosaženo pomocí nástrojů situační a finanční analýzy a na základě tohoto zhodnocení jsou dále formulovány návrhy na zlepšení finančního zdraví a zvýšení konkurenceschopnosti.
This diploma thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the company ProMedica spol. s r.o., which is achieved through the tools of situational and financial analysis, and on the basis of this evaluation, proposals are further formulated to improve financial health and increase competitiveness.
Description
Citation
STUPKA, R. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-09
Defence
Otázka vedoucího práce: Do příležitostí (SWOT - str. 46) byla zahrnuta stabilita národního hospodářství. Je situace stejná i se zohledněním pandemie Covid-19? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Popište jakým způsobem by společnost měla zlepšit ukazatele ROA a ROS. - Odpovězeno Doc. Meluzín: Máze vztah k této společnosti? Jaký? ... Jsou lékaři nějak motivováni? Jak se prezentujete u externích lékařů? - Odpovězeno Ph.D. Poláček: Byl ve firmě zájem o Váš výzkum? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO