Rozvoj obchodních aktivit v LenovoShopu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti M Computers s. r. o., konkrétně s rozvojem obchodních aktivit v Lenovoshopu, který společnost spravuje. Na základě teoretických poznatků budou v této práci provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí pro zhodnocení současného stavu dané společnosti. Výsledkem práce budou poskytnuty návrhy a doporučení, které povedou ke zvyšování povědomí a obratu prodeje v Lenovoshopu.
Diploma thesis deals with development of the business activities of M Computers s. r. o., specifically with development of the business activities in Lenovoshop, which the company manages. Based on the theoretical knowledge, the analysis of the external and internal environment will be carried out in this work. The reason is to assess the current market situation and the company. The result of the work is to provide suggestions and recommendations for the awareness raising and increasing sales turnover of the Lenovoshop.
Description
Citation
HRUBEŠOVÁ, M. Rozvoj obchodních aktivit v LenovoShopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-09
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Mráček: Může být podle vás influencerem instituce? odpovězeno Ing. Heralecký: Detailně popište ekonomické vyhodnocení zmíněných variant. odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO