2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 367
 • Item
  Návrh podnikového finančního plánu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Ansorgeová, Tereza; Karas, Michal; Jurenová, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření finančního plánu reálné společnosti SAKO Brno, a.s. pro následující 4 účetní období. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce popisuje obecnou strukturu finančního plánu a specifikuje nejčastěji používané metody tvorby. Prostřednictvím teoretických poznatků vycházející z literární rešerše se druhá kapitola práce věnuje praktickým analýzám stavu okolí, finanční situaci a budoucím možnostem společnosti. Závěrečná kapitola se věnuje samotné tvorbě finančního plánu.
 • Item
  Rozvoj obchodních aktivit pro vytvoření franchisové sítě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Fréhar, Ondřej; Šimberová, Iveta; Chlebovský, Vít
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit firmy FreOn Services s.r.o., která se zabývá vlastním konceptem točené zmrzliny plné ovoce v pojízdných stáncích pod značkou „Tak trochu jiná točená“. Diplomová práce rozebírá rozvoj obchodních aktivit formou vytvoření podkladů pro rozšíření konceptu točené zmrzliny plné ovoce skrze franchising a vytvoření ukázkových franchisových provozů.
 • Item
  Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Večeřová, Aneta; Ptáček, Roman; Harangiová, Eva
  Diplomová práce se zabývá rozborem výkonnosti podniku a následně návrhy na zlepšení finanční situace zkoumaného podniku. Jsou popsány definice a základní pojmy, které jsou nezbytné k získání teoretických poznatků. Následně jsou vypočteny ukazatele finanční analýzy a jsou provedeny strategické analýzy. V závěrečné části jsou popsány jednotlivé návrhy na zlepšení hospodaření zkoumané společnosti.
 • Item
  Vylepšení procesu projektového řízení ve firmě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Albrecht, Robert; Širáňová, Lenka; Doskočil, Radek
  Diplomová práce se zabývá analýzou projektového řízení ve firmě a k tomu využívá řadu nástrojů pro zachycení stavu tamní situace. Cílem analýzy je vytvoření teoretického výstupu, který slouží jako potřebný základ pro návrh vylepšení. Navrhována vylepšení jsou zpracována za použití standardních nástrojů projektového řízení a poskytují stručné a úplné shrnutí, které popisuje vylepšení v dostatečné míře, aby je bylo možné implementovat.
 • Item
  Návrh podnikového finančního plánu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Smutná, Barbora; Karas, Michal; Stuchlíková, Marcela
  Tématem diplomové práce je sestavení podnikového finančního plánu pro vybranou společnost. Společnost se přednostně orientuje na realizaci plynovodů a produktovodů na území především České republiky a Slovenska. První část práce se zabývá teoretickými východisky, dále následuje představení vybrané společnosti, vyhotovení strategické a finanční analýzy. Tato část práce je zakončena SWOT analýzou. Poslední část se zabývá sestavením podnikového finančního plánu pro pesimistickou i optimistickou variantu. Závěrem práce je zhodnocení obou variant sestaveného podnikového plánu.