Posouzení informačního systému v rodinném podniku a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, zabývající se prodejem zahradnických potřeb. Obsahuje teoretické zázemí problematiky informačních systému a řízení jejich efektivnosti a bezpečnosti. Popisuje jednotlivé oblasti zkoumaného informačního systému a jejich nedostatky. Na základě zpracovaných analytických metod a dotazníkového průzkumu navrhuje změny, směřující ke zlepšení stávajícího stavu a snížení nalezených rizik. Realizace návrhů je ekonomicky zhodnocena.
The diploma thesis is focused on assessment of a selected company’s information system, whose field of business is sale of gardening supplies. The thesis comprises theoretical knowledge about information systems and management of their effectiveness and security. It further provides description of the researched information system along with its insufficiencies. Based on the assessed analytical methods and a conducted survey the thesis provides suggestion to the system which aim at improvement of the current conditions and decrease of the detected risks. The implementation of the provided suggestions is evaluated from an economic perspective.
Description
Citation
ŽELEZNÝ, D. Posouzení informačního systému v rodinném podniku a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-01
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Posouzení informačního systému v rodinném podniku a návrh změn. Diplomant na otázky vedoucího odpověděl. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky: Vysvětlete pojem na straně 37 "nominální mzda". (doc. Karpíšek) Zdůvodněte výběr antivirového programu. (doc. Karpíšek) Nachází se ve společnosti počítač odpojený od vnější sítě? (doc. Karpíšek) Zaměstnává společnost IT specialistu? (doc. Karpíšek) Jaké analýzy předcházely před SWOT analýzou IS? (doc. Doskočil) Z jakého zdroje jste převzal matici rizik? (dr. Šimůnek) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO