Využití izokinetického dynamometru pro měření a hodnocení svalové síly dolních končetin u sportovců

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Izokinetická dynamometrie je moderní metodou pro hodnocení svalové síly. Nejvíce se využívá pro posouzení tréninkového efektu během určitého období a pro rehabilitační účely. Kliničtí lékaři, vědci a fyzioterapeuti obvykle využívají pouze základních parametrů pro vyhodnocení svalové síly. Cílem této práce je tedy navrhnout alternativní přístup pro interpretaci dat a předložit možné využití a limitace této metody. Byl měřen moment síly v kolenním kloubu a následně provedena datová analýza. Patnáct parametrů je využito pro vyhodnocení dat. Moment síly byl porovnán mezi profesionálními sportovci (muži: 111.1 ± 51.0 [Nm/kg], ženy: 99.6 ± 90.8 [Nm/kg]) a amatérskými sportovci (muži: 146.2 ± 40.1 [Nm/kg], ženy: 45.3 ± 14.6 [Nm/kg]). Vztah byl pozorován mezi parametry úhlové pozice maxima a dobou od dosažení maxima do konce pohybu (flexe: = 0.65, extenze: = 0.71) a mezi úhlovou pozicí maxima a poměrem vykonané práce před maximem (flexe: = 0.91 extenze: = 0.86). Parametr práce v submaximální oblasti byl vyšší pro extenzi (median= 3.0 J) než pro flexi (median= 2.6 J).
Isokinetic dynamometry is the up-to-date method for evaluation of muscle strength. It is mostly used to estimate the effect of training over time and for rehabilitation purposes. Clinicians, researchers and physiotherapists usually employ only the basic parameters obtained by the dynamometry to assess the muscle strength. Therefore, this work aims to propose an alternative approach for data interpretation, together with revealing possible applications and limitations of this method. The torque of the knee joint and subsequent analysis was performed. Fifteen parameters are used for data evaluation. The peak torque values of professional athletes (men: 111.1 ± 51.0 [Nm/kg], women: 99.6±90.8 [Nm/kg]) were compared against amateur athletes (men: 146.2±40.1 [Nm/kg], women: 45.3±14.6 [Nm/kg]). The relation was observed among parameters of the peak angle and time from peak torque to the end of motion (flexion: = 0.65, extension: = 0.71) and between the peak angle and ratio work produced before maximum (flexion: = 0.91 extension: = 0.86). The parameter of work performed in the submaximal area was higher for extension (median= 3.0 J) than for flexion (median= 2.6 J).
Description
Citation
PŘIDALOVÁ, T. Využití izokinetického dynamometru pro měření a hodnocení svalové síly dolních končetin u sportovců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Hejč (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Škutková položila otázku na průběh analýzy dat. Na jakém principu probíhala segmentace signálu? Dále se zeptala s jakým záměrem byla práce vytvořena. Mgr. Vlk se zeptal na složení skupiny sportovců. MUDr. Stračina se zeptal na použití přístroje pro klinickou praxi. Doc. Kolářová se zeptala na důvod použití filtrace při detekci maxima. Ing. Hejč položil otázku na průběh měření, zda sportovec pohyby opakoval. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO