Hardwarová akcelerace klasifikace paketů s využitím rozhraní TC Flower

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Sdružení CESNET vyvíjí vysokorychlostní programovatelné síťové karty COMBO (aktuálně až s dvěma 100Gbps porty) zaměřené na analýzu a zpracování síťových dat. Karty obsahují FPGA čip, který dovoluje uživatelům přesně definovat způsob, jakým má být síťový provoz zpracován. Jedno z možných využití těchto karet je jako síťový přepínač pro virtuální stroje v data centru. Tato práce je zaměřená na implementaci podpory TC Flower offloadu pro karty COMBO (software a FPGA firmware). Jedná se o všeobecné rozhraní pro instalaci flow pravidel typu shoda+akce do SmartNICů, a dovoluje nám použít je pro správu síťového provozu mezi virtuálními stroji a vnějším světem. Cílem je úspora procesorových cyklů hostitelského stroje.
The CESNET association develops the COMBO line of high-performance (currently with up to two 100Gbps ports) programmable network adapters, focused on network data analysis and processing. These cards come with an FPGA chip, which allows users to define exactly how the network traffic should be processed. A possible use case for these cards is as network switches for virtual machines within a data center. The focus of this thesis is on implementing TC Flower offloading support for the COMBO line of cards (software and FPGA firmware). It is a common interface for installing flow match+action rules into SmartNICs, and allows them to be used to manage network traffic between virtual machines and the outside world, saving CPU cycles in the host machine.
Description
Citation
BENC, M. Hardwarová akcelerace klasifikace paketů s využitím rozhraní TC Flower [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
ot.: V práci píšete, že NDK P4 technologie je neflexibilní při optimalizaci HW prostšedků pro implementaci do jiného FPGA. Měl jsem za to, že NDK P4 jazyk vznikl právě proto, aby byl flexibilní. Vysvětlete. ot.: Uveďte praktické využití Vámi navrženého systému, a jaké kroky chybí, aby se mohl komerčně využít. od.: Praktické využítí jako virtuální switch v datacentrech. Pro komerční využití je použítá síťová je příliš drahá. ot: Řekl jste, NDK P4 byla koupena nadnárodním gigantem - firmou Intel. Bude tedy tato technologie implentována a poskytována veřejnosti? od.: Aktuálně se pracuje na zapracování do technologií Intelu. ot.: Jaké jsou ceny síťových karet? od.: V současné době jsou ceny velice vysoké, řádově i tisíce dolarů. ot.: Jaká je rychlost datových toků? od.: Při testování tak na daném serveru jsem dosáhli rychlosti 1 Gbit/s. Změnou topologie by mohly být dosaženo vyšších rychlostí. Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO