Metody komparace záznamů elektroencefalografu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním EEG signálov z ľudského mozgu. Cieľom práce je nájsť vhodné nelineárne parametre, na základe ktorých je možné rozlíšiť EEG záznamy vytvorené v rozdielnych podmienkach. Vybrané parametre následne otestovať na dátach z verejne dostupnej databázy pomocou softwaru Matlab, výsledky štatisticky spracovať a porovnať s výsledkami existujúcich vedeckých štúdií. Porovnanie prebehlo na základe parametrov Hurstov exponent, Korelačná dimenzia, Lyapunov exponent a Odhadovaná entropia.
The bachelor thesis deals with the comparison of EEG signals from the human brain. The aim of this work is to find suitable nonlinear parameters, based on which it is possible to compare EEG records created in different conditions. The selected parameters are then tested on data from a publicly available database using Matlab software, the results are statistically processed and compared with the results of existing scientific studies. The comparison was based on the parameters Approximate entropy, Correlation dimension, Hurst exponent and Lyapunov exponent.
Description
Citation
KLIMENT, J. Metody komparace záznamů elektroencefalografu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Ing. Kolář, Ph.D. položil otázku na volbu lineárních metod. Ing. Ronzhina, Ph.D. položila otázku na termín zahájení práce na praktické části BP. Student neobhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO