Laboratorní přípravek pro výuku syntetických prvků a aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá realizacemi impedančních konvertorů pro konstrukci laditelných syntetických prvků (dvojpolů) a jejich jednoduchých aplikací při praktické výuce. Konkrétně se zaměřuje na Antoniův impedanční konvertor a s ním vytvářené realizace variabilních syntetických prvků v ARC filtrech dle standardních RLC předloh a v jednoduchém oscilátoru. Součástí práce je teoretický návrh parametrů obvodů pro zadané vlastnosti, ověření počítačovou simulací včetně vlivu výrobního rozptylu součástek. Jsou připraveny podklady pro výrobu desky plošných spojů a realizaci přípravku, spolu s návrhem laboratorní úlohy k použití při výuce v kurzech Návrh elektronických filtrů nebo Teorie elektronických obvodů.
This bachelor thesis deals with solutions of impedance converters suitable for construction of tunable (or adjustable - select) synthetic elements (two-terminals). Simple applications of these synthetic elements in practical education are supposed. The Antoniou impedance converter represents the core device for various solutions of variable synthetic elements applied in ARC filters (based on RLC original) and simple harmonic oscillator. This thesis includes theoretical design of parameters of circuits for required features as well as verification by computer analysis (PSpice) including fabrication dispersion of elements. This thesis also includes design and fabrication of printed circuit board prepared for execution of a testing device with a form wich can be used for educational purposes in courses Design of Electronic filters and Electronic Circuit Theory.
Description
Citation
STOLAŘOVÁ, H. Laboratorní přípravek pro výuku syntetických prvků a aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) Ing. Peter Barcík, Ph.D. (člen) Ing. Filip Záplata, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentuje výsledky své bakalářské práce. Odpovídá na dotazy oponenta. Ing. Záplata: V práci je velké množství mezer, proč? Prof. Kolka: Proč vzniká šum ve spektru harmonického oscilátoru? Prof. Kolka: V práci udáváte velmi rychlou, téměř skokovou změnou fáze, je to proveditelné?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO