Softwarový přijímač GNSS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou a příjmem volně dostupných signálů navigačních družic v pásmech L1 a E1 pro systémy GPS a Galileo. Mezi etapy příjmu signálu, o kterých tato práce pojednává, patří proces nalezení fáze rozprostíracího kódu a přibližného frekvenčního posuvu nosné frekvence, synchronizace a sledování frekvence a fáze nosného kmitočtu, sledování fáze rozprostíracího kódu, demodulace signálu a kanálové dekódování získaných symbolů. Simulace celého přijímače je provedena v programu MATLAB. Největší pozornost je věnována frekvenční a fázové synchronizaci a sledování nosné frekvence, kdy je většinou uvedeno i více způsobů řešení daných problémů a jejich následné porovnání. Část, která se zabývá synchronizací a následným sledováním frekvence a fáze nosné frekvence a sledováním rozprostíracího kódu, je implementovaná i na FPGA.
The thesis deals with the analysis and the reception of the freely available signals of the navigation satellites in the L1 and E1 bands of the GPS and Galileo systems. The described signal reception sections include the process of the acquisition, the carrier frequency and phase synchronization and tracking, the spreading code phase tracking, the signal demodulation and the channel decoding. The simulation of the entire receiver is performed in MATLAB. The deeply analyzed signal reception component is the one responsible for the carrier phase and frequency synchronization and tracking. In that case, more methods and their comparison are usually listed. The signal reception component, which is responsible for the carrier phase and frequency tracking and the spreading code phase tracking, is also implemented in FPGA.
Description
Citation
JEDLIČKA, P. Softwarový přijímač GNSS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Štumpf, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-17
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D: Co si mám představit pod pojmem, že signály jsou volně dostupné? Student vysvětluje. Ing. Michal Kubíček, Ph.D: Proč 2,046MHz? Student vysvětluje. Jak jste modeloval zařízení v programu Matlab? Student popisuje modelování simulace. doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D: Jak jste realizoval frekvenční synchronizaci ML? Student vysvětluje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO