Řídicí integrovaný systém pro rozpoznávání obrobků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zaobírá použitím integrovaného strojového vidění firmy B&R, tzv. Smart Sensoru, k rozpoznávání a určení pozice kovových obrobků obdélníkového tvaru. V rámci práce je provedena rešerše použití strojového vidění v průmyslu, navrženo a realizováno programové řešení a vytvořena uživatelská vizualizace. Hlavním výsledkem je knihovna VITemplate, jejíž použití v kombinaci s Blob analýzou založenou na modelech implementovanou v kameře umožňuje řídit robotické rameno tak, aby mohly být obrobky úspěšně odebrány z pásu.
The diploma thesis deals with the usage of integrated machine vision by B&R, Smart Sensor, for metal rectangular-shaped workpiece recognition and position determinition. The description of the usage of machine vision in the industry is made, the solution concept is created and the program and the user visualisation implemented. The main outcome of this work is the VITemplate library which can be used in combination with the model-based Blob analysis implemented in Smart Sensor to control the robotic arm to successfully grab all the workpieces on the belt.
Description
Citation
VOSTŘEL, T. Řídicí integrovaný systém pro rozpoznávání obrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-17
Defence
Student obhájil předloženou diplomovou práci výborně bez jakýkoliv výhrad. Student dále odpověděl na všechny dotazy oponenta a i na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO