Verification of Fuzzy Inference System for Cutting Speed while WEDM for the Abrasion-Resistant Steel Creusabro by Conventional Statistical Methods

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-01-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
Wire electrical discharge machining is an unconventional machining method for the production of complex-shaped and very precise parts. Because of the high energy consumption of this machining process, it is necessary to maximize the cutting speed for its appropriate implementation. The abrasion-resistant steel Creusabro 4800 was chosenas the test material for this experiment, which is widely used especially for machines working in mines and quarries.In order to maximize the cutting speed, a fuzzy inference system (FIS) has been built, which uses 18 expert propositions to “model” the cutting speed based on fiveselected input parameters: gap voltage, pulse on time, pulse off time, discharge current, and wire feed. The obtained results were further verified by a design of experiment consisting of 33 tests for fiveselected input factors. Using the fuzzy inference system, the optimum machine parameters setup was found to maximize the cutting speed, in which the gap voltage = 60 V, pulse on time = 10 µs, pulse off time = 30 µs, wire feed = 10 mmin1 and discharge current = 35 A. The predicted value of the cutting speed using the fuzzy inference system is 6.471 mmmin1.
Elektroerozivní drátové řezání (WEDM) je nekonvenční obráběcí metoda pro výrobu složitě tvarovaných a zároveň velmi přesných součástí. Vzhledem k vysoké energetické náročnosti tohoto obráběcího procesu je pro jeho vhodnou implementaci nutné maximalizovat cutting speed. Testovacím materiálem pro tento experiment byla vybrána otěruvzdorná ocel Creusabro 4800, která je hojně využívána především pro stroje pracující v dolech a lomech. Za účelem maximalizace cutting speed byl sestaven fuzzy inference systém (FIS), který pomocí 18 výroků experta “modeluje” cutting speed na základě 5 zvolených vstupních parametrech: gap voltage, pulse on time, pulse off time, discharge current and wire feed. Získané výsledky byly dále verifikovány pomocí plánovaného experimentu čítajícího 33 pokusů pro 5 zvolených vstupních faktorů. Užitím fuzzy inference system bylo nalezeno optimální nastavení parametrů stroje pro maximalizaci cutting speed, přičemž toto nastavení je gap voltage = 60 V, pulse on time = 10 µs, pulse off time = 30 µs, wire feed = 10 m•min-1 a discharge current = 35 A. Predikovaná hodnota cutting speed pomocí fuzzy inference system je 6.471 mmmin-1.
Description
Citation
Metals. 2020, vol. 10, issue 1, p. 1-11.
https://www.mdpi.com/2075-4701/10/1/92
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO