Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby části městského bloku v Brně novým objektem popř. objekty. Řešená parcela je situována na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a nejvýznamnější brněnské radiály směrem na Vídeň. Mou odpověď na toto zadání najdete v přílohách s prezentačním panelem, paré, a průvodní zprávou.
The subject of this work is urban and architectural design of buildings of a city block in Brno or a new object, objects. Solved plot is situated at the crossing of the road running along the ambankement of the river and most Svratka radial direction Brno to Vienna. My answer to this award can be found in the attachment with a main poster, book and buckup report.
Description
Citation
MARKOV, D. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Milan Nytra (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. David Mikulášek (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-05-23
Defence
Student představil svou práci a reagoval na podněty a otázky oponenta a vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO