Historie civilního letectví od počátků do konce roku 1918

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce vytváří ucelený přehled historie civilního letectví od prvních kroků a raných pokusů o let až po rok 1918, kdy se létání stalo téměř běžnou součástí života a zároveň i demonstrací lidské a technické vyspělosti. Pozornost je věnována všem významným událostem v historii letectví od prvních létajících draků až po let bratrů Wrightů. Stejně tak jsou v práci zmíněni lidé, jejich život a dílo ve vztahu k létání, kteří měli na letectví značný, ba dokonce největší vliv.
This bachelor thesis contains whole review of the civil aviation history from the first steps and early attempts at fly till year 1918 when flying became a common part of lifes and show of human advanced as well. Attention is paid to all relevant events of the aviation history from the first kites till the fly of the Wright brothers. As well like the events this thesis resumes all persones who influenced the aviation most with their lifes and particular contribution included.
Description
Citation
SOUKOP, R. Historie civilního letectví od počátků do konce roku 1918 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO