Nástroj pro podporu obchodních procesů na mobilních platformách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Náplní této diplomové práce je návrh nástroje pro podporu obchodních procesů na mobilních platformách. Práce se zabývá problematikou systémů Enterprise Resource Planning, dále synchronizací databází a možnostmi bezpečného přenosu dat mezi mobilním zařízením a serverem. Součástí práce je i seznámení s nejrozšířenějšími mobilními platformami a nástroji pro vývoj multiplatformních aplikací. V poslední části práce se nachází návrh aplikace pro podporu obchodních procesů na mobilních zařízeních, popis její implementace, použitých nástrojů a testování.
The scope of this thesis is to design tools to support business processes on mobile platforms. The work deals with both the Enterprise Resource Planning systems issue, as well as the database synchronization and the possibilities of secure data transmission between the mobile device and the server. The work also includes familiarization with the most widely used mobile platforms and tools for multi-platform application development. The last part of the thesis comprises a model of an application meant to support business processes on mobile devices, including a description of its implementation, used tools and testing.
Description
Citation
SVOBODA, R. Nástroj pro podporu obchodních procesů na mobilních platformách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Bezpečnost informačních technologií
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. William Steingartner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C). Otázky u obhajoby: Proč nebyly implementovány aktivity? (Poslední požadavek na straně 11) Jaká by byla pracnost převést vyvíjeného klienta pod systém Android? Myslím čas v člověkohodinách včetně testování.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO