Parametrizovatelný hudební nástroj pro mobilní platformy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit jako tříosý parametrizovatelný hudební nástroj, resp. modifikovaný MIDI kontrolér, pro mobilní zařízení postavená na platformě Android. V úvodní části je čtenář seznámen s některými dostupnými produkty v této oblasti, následuje krátký úvod do problematiky syntézy zvuku a přehled důležitých technologií. Další součástí je popis jednotlivých možností realizace aplikace a detailní speci- fikace použitého konceptu. Součástí této kapitoly je i stručné hodnocení původního návrhu, jeho klady a zápory a diskuse použitelnosti. Součástí práce je také popis implementace programu včetně optimalizace některých kritických bodů a vyhodnocení provedených testů zahrnujících průzkum názorů hudební veřejnosti na použití této aplikace. Závěrem je práce zhodnocena a je stanoven základní směr, kudy vývoj aplikace dál vést.
The goal of this thesis is to create an application, which will be primarily used as three-axis parametrizable musical instrument, respectively a modifi ed MIDI controller, suitable for Android devices. Firstly, several products, which are available on the market, are reviewed and the reader is introduced to the problematics of audio synthesis, available technologies and typical Android device potential. The next chapter is dedicated to application design. Few designs are mentioned with focus on the chosen design concept. A part of this chapter is also a speci cation of the original concept, its implementation and advantages/disadvantages. The next part is dedicated to implementation and optiomalization of some of the critical points. Also the tests are evaluated including a survey about application usability. At the end, the whole work is concluded and the further development is outlined.
Description
Citation
ŘEZÁČ, M. Parametrizovatelný hudební nástroj pro mobilní platformy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jaké změny v programu jsou potřeba pro připojení více klientů současně?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO