SMS řešení pro e-komerce a jeho využití v praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením SMS modulu pro free e-komerce řešení. Jelikož je e-komerce platforem několik, cílí tato práce na vytvoření generického řešení SMS modulu, který bude dobře modifikovatelný napříč jednotlivými platformami. SMS modul se využívá zejména k notifikaci zákazníků a administrátorů ohledně změny stavu objednávek. Modul dále obsahuje účinný nástroj SMS marketingu, který dovoluje vhodně cílit reklamu formou SMS za nízkou cenu. Samozřejmostí je celá řada dalších funkcí, mezi které patří statistiky, historie, možnost definovat různé jazykové mutace SMS zpráv a další různá nastavení, která uživatelé vyžadují.  
This diploma thesis is based around SMS module for free e-commerce solution. Because of big amount of e-commerce platforms, this dissertation focuses on creating generic solution of SMS module, which will be easily modifiable across individual platforms. The SMS module is used to notify administrators or customers about order changes. Module also contains effective SMS marketing tool, which allows, for a low price, targeting ads in a form of SMS. Including a whole lot of other functions, like statistics, history of outcoming messages, optional language mutation and other settings requested by customers.
Description
Citation
PIJÁK, L. SMS řešení pro e-komerce a jeho využití v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (místopředseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jaká je zpětná vazba od uživatelů na Vaše rešení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO