Správa přepínání procesů v aplikaci Jenkins

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Projekt se zabývá návrhem a řešením zásuvného modulu pro Jenkins server, umožňujícího řízení běžících úkolů na uzlech v clusteru serverů pro systém průběžné integrace. Modul by měl umožnit pozastavení probíhajícího dlouhotrvajícího procesu, vykonání procesu s vyšší prioritou a následného obnovení původního procesu v místě, kde byl přerušen.
The project deals with design and solution of plug-in for a Jenkins server, which allows management of jobs running on the nodes in the cluster of continuous integration system servers. This plug-in should allow pause the long time job, done process with higher priority and restore original job in state where it was interrupted.
Description
Citation
ONDRUŠEK, L. Správa přepínání procesů v aplikaci Jenkins [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO