Algoritmus pro cílené doporučování produktů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá prozkoumáním problematiky doporučování produktů v internetovém obchodování, zhodnocením dostupných technik, detailním návrhem systému doporučování produktů pro existující internetový obchod a implementací tohoto systému včetně otestování. V technické zprávě je nejprve prezentován úvod do problematiky, představen současný stav v internetovém obchodování a specifikovány požadavky na implementaci nadstavby nad internetovým obchodem. Dále zpráva obsahuje úvod do dolování dat. Následuje detailní návrh systému a zpráva o provedeném testování. Závěr obsahuje zhodnocení dosažených výsledků a diskuzi o možném dalším vývoji.
The goal of this project is to explore the problem of product recommendations in the area of e-commerce and to evaluate known techniques, design product recommendation system for an existing e-commerce site, implement it and test it. This report introduces the problem, briefly examines current state of affairs in this area and defines requirements for a product recommendation module. The concept of data mining in general is introduced. The report proceeds to present detailed design corresponding to defined requirements and summarizes data gathered during testing phase. It concludes with evaluation and with discussion of the remaining goals for this thesis.
Description
Citation
BODEČEK, M. Algoritmus pro cílené doporučování produktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Bylo by možné současný algoritmus rozšířit tak, aby zohledňoval i další atributy týkající se zákazníka (např. vzdělání, věk, ...)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO