Zabezpečený přenos dat pomocí čarových kódů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem práce bylo vytvoření systému pro přenos dat vizuální cestou s využitím čárových kódů. Důraz byl kladen hlavně na zabezpečení systému proti zneužití. Byl navržen mechanizmus pro samotný přenos a různé bezpečnostní koncepty. Na základě analýzi byl pro přenos dat zvolen nejvhodnější čárový kód.
The goal of this thesis was to create a system for visual data transmition using bar codes. It focuses mainly on the protection of the system against abuse. A mechanism was designed for the data transmition itself and the various security concepts. The most appropriate bar code for data transmition was selected on the basis of the analysis.
Description
Citation
KRATOCHVÍL, M. Zabezpečený přenos dat pomocí čarových kódů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO