Nástroj pro správu souborů v systému MacOS/X

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Diplomová práce popisuje historii operačních systému firmy Apple a vývoj aplikací pro Mac~OS~X.První část představuje dlouhý vývoj pro tuto platformu od raných začátků v roce 1974 se zaměřením na současný Mac~OS~X. Druhá část seznamuje čtenáře se základy vytváření aplikací pro Mac~OS~X s využitím frameworku Cocoa a jazyka Objective-C, který je skutečně objektovou nadmnožinou mi dobře známého jazyka C. Praktickou částí této práce bylo vytvoření souborového manažera. Způsoby řešení konkrétních částí tohoto manažera jsou použity k vysvětlení základů vývoje. Práce obsahuje přesný návod jak vytvořit svou první aplikaci krok po kroku.
This MSc Thesis presents history of Apple's operating system and developing application for Mac OS X. First part introduces long evolution of macintosh's OS since early beginings in 1976 focused on latest Mac OS X. Second part makes reader acquainted with elements of creating applications for Mac OS X using Cocoa framework and Objective-C language which is real objective superset of well known C language. Practical part is developing file manager. Programming patterns from file manager are used for explaining fundamentals of developing. This contains exact directions how to create first application step by step.
Description
Citation
ŠEVČÍK, O. Nástroj pro správu souborů v systému MacOS/X [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
2007-02-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO