Analýza síťového provozu pomocí sketchí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit program na analýzu síťového provozu a detekci anomálií v provozu počítačové sítě. K tomu je využívána technika zvaná Heavy-Changes Detection spadající do kategorie proudových algoritmů. Pro práci s daty jsou použity speciální struktury zvané sketche, které dokáží uchovávat velké množství dat s nízkou paměťovou náročností. K získání potřebných dat ze sítě jsou využívány programy běžící pod systémem Nemea, pro který je celý tento projekt vytvářen.
Aim of this thesis is to create a program for network traffic analysis and for detection of anomallies in the traffic. The Heavy-Changes Detection technique which falls within the Data stream algorithm category is used to do so. Special structures called sketches are used for data processing. These structures are capable of maintaining large amounts of data with low memory consumption. Programs from Nemea system for which this project is created are used for gathering necessary network data.
Description
Citation
DŘEVO, A. Analýza síťového provozu pomocí sketchí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: V sekci s porovnáním výsledků (7.4) je považovaná za anomálii IP adresa s velkým objemem dat, což poukazuje na detekci typu Heavy hitters. V kapitole 3 je naproti tomu označená implementovaná sketch jako detekce typu Heavy changes. Je tedy vyhodnocení implementace v sekci 7.4 vhodné? Resp. nebylo by lepší za anomálii v tomhle vyhodnocení považovat raději velkou změnu objemu dat při jedné IP adrese mezi dvěma intervaly? Je možné odhadnout, jaký konkrétní typ síťových útoků může implementovaná metoda pomoct odhalovat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO