Aerospace - Vizuální systém identifikace poruchových stavů systémů letounu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V této bakalářské práci se zabývám rozpoznáváním poruchových stavů letounu pomocí kamery. Smyslem práce je zvýšit bezpečnost letového provozu přidáním dalších bezpečnostních prvků zajišťujících informování pilota o neobvyklém stavu. Nejprve popisuji samotné rozpoznávání objektů a volbu vhodného označkování letounu pro spolehlivou detekci. V další části rozvádím implementaci rozpoznávání v knihově OpenCV a popisuji svou knihovnu AirplaneRecognization.
In this bachelor's thesis I deal with recognition of failure state of aircraft through camera recorder. The point of this thesis is to increase safety of air traffic by adding some extra safety elements which are designed to inform the pilot about abnormal states. First I describe object detection and choice of suitable markers for reliable detection. In the next part I add details about implementation of recognition in OpenCV library and describe my own AirplaneRecognization library. 
Description
Citation
KADLČÍK, S. Aerospace - Vizuální systém identifikace poruchových stavů systémů letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Máte představu v jakých mezích se pohybuje chyba měření výchylky? Jaký vliv na výsledek mají deformace trupu letounu za letu? Jak využijete znalost aktuální výchylky křidélek pro detekci chybového stavu? Jak by se při letu dala využít informace o reálné (ale chybné) výchylce?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO