Stefanův problém a jeho analytické řešení

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
Abstract
Tento článek je vēnován analytickému rešení úloh vedení tepla s fázovou přeměnou, které jsou nazvány jako klasický Stefanuv problém. Nejprve je odvozena diferenciální rovnice vedení tepla a také je vytvořen matematický model Stefanova problému. Důležitou částí je následné odvození analytického řešení pro úlohu tání.
Description
Keywords
Citation
Kvaternion. 2018 vol. 5, č. 1-2, s. 49-56. ISSN 1805-1332
http://kvaternion.fme.vutbr.cz/2018/kv18_1-2_kesler_web.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
DOI
Collections
Citace PRO