Zákonné odposlechy: detekce identity

Abstract
Komunikace předávaná skrze Internet zahrnuje komunikaci mezi pachateli těžké trestné činnosti. Státní zástupci schvalují cílené zákonné odposlechy zaměřené na podezřelé z páchání trestné činnosti. Zákonné odposlechy se v počítačových sítích potýkají s mnoha překážkami. Identifikátory obsažené v každém paketu jsou koncovým stanicím přidělovány po omezenou dobu, nebo si je koncové stanice dokonce samy generují a automaticky mění. Tato dizertační práce se zabývá identifikačními metodami v počítačových sítích se zaměřením na metody kompatibilní se zákonnými odposlechy. Zkoumané metody musejí okamžitě detekovat použití nového identifikátoru spadajícího pod některý z odposlechů. Systém pro zákonné odposlechy následně nastaví sondy pro odposlech komunikace. Tato práce se převážně zabývá dvěma zdroji identifikačních informací: sledováním mechanismu pro objevování sousedů a detekcí identity počítače na základě přesností měření času jednotlivých počítačů. V rámci dizertačního výzkumu vznikly grafy identit, které umožňují spojování identit s ohledem na znění povolení k odposlechu. Výsledky výzkumu je možné aplikovat v rámci zákonných odposlechů, síťové forenzní analýzy i ve vysokoúrovňových programově řízených sítích.
{Internet has became a regular communication channel between law offenders performing malicious activities. Courts or prosecutors authorise lawful interception that targets individual suspects. Lawful interception systems have to identify traffic of the suspects. However, the identifiers that appear in each network packet are short-lived, dynamically assigned, and a single communication session may be split into multiple flows identified by different identifiers. A lawful interception system has to immediately detect that a new identifier covered by an intercept appeared or disappeared. This thesis describes identification in modern computer networks compatible with lawful interception. The focus is on two partial identity detectors: IPv6 address assignment tracking based on monitoring of neighbor discovery and clock-skew-based remote computer identification. Additionally, this thesis proposes identity graphs that link partial identities according to optional constraints that reflect the wording of a warrant. Results of partial identity linking can be utilised by lawful interception systems. The results of this thesis are also applicable in network forensic, and in networks controlled according to user roles.
Description
Citation
POLČÁK, L. Zákonné odposlechy: detekce identity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
2017-10-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO