Biometrický systém pro rozpoznávání podle sítnice a duhovky oka

Abstract
Tato disertační práce se zabývá biometrickým a medicínským zařízením pro simultánní snímání duhovky a sítnice oka v jednom kroku. V případě biometrického zaměření je práce rozšířena o vzájemnou fúzi těchto dvou biometrik do jedné šablony, kdy multimodální systém vykazuje mnohem lepší parametry než systém unimodální, a to především ve větší unikátnosti, univerzálnosti a velmi obtížně proveditelnému útoku (až téměř nemožnému) na senzor. V případě medicínského využití práce dále rozvíjí detekci a klasifikaci nemocí pro základ expertního systému pro oftalmologické účely, který bude umožňovat pomoc lékaři při stanovení diagnózy nálezu v obrazu sítnice (či duhovky) oka.
This thesis deals with a biometric and medical device for simultaneous scanning of the eye’s iris and retina in one step. In the case of biometric use, the work is extended by mutual fusion of both biometrics into one template proving that multimodal system evinces better parameters than unimodal mainly in improved uniqueness, universality and difficulty feasible attack (almost impossible) on the sensor. In the case of medical use, the work is developing detection and classification of diseases as the basis of an expert system for ophthalmology purposes which can help medical doctors to make a reliable and quick eye disease diagnosis of pathological finding in the retinal (or iris) image.
Description
Citation
HÁJEK, J. Biometrický systém pro rozpoznávání podle sítnice a duhovky oka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO