Webová aplikace pro pořizování a sdílení nových záběrů historických fotografií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webové aplikace pro pořizování a sdílení nových záběrů historických fotografií také označované jako refotografie. Výsledná webová aplikace je realizována v programovacím jazyce JavaScript. Serverová část je postavena na platformě Node.js a využívá aplikační rámec Express.js a NoSQL databázi MongoDB. Klientská část je realizována jako jednostránková aplikace při použití aplikačního rámce Angular 2 a komunikuje se serverem pomocí rozhraní REST.
This bachelor's thesis deals with design and implementation of the web application used for capturing and sharing new shots of the historical photographs also known as rephotographs. Product application is realised in JavaScript programming language. Server side is build on the Node.js platform and use Express.js framework and NoSQL database MongoDB. Client side is realised as single page application build on Angular 2 framework and communicates with server side via REST interface.
Description
Citation
MENCNER, P. Webová aplikace pro pořizování a sdílení nových záběrů historických fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, protože student nebyl schopen předvézt funkční výsledek. Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: Jak probíhalo uživatelské testování a kolik uživatelů se jej zúčastnilo?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO