Automatický odhad rozestupu mezi automobily

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá automatickým odhadem rozestupu mezi jedoucími automobily. Výsledné soubory obsahují upravený videozáznam se zobrazením rozestupů. Řešení je implementováno v jazyce C++.
This thesis deals with the automatic estimation of distance between moving vehicles. The resulting files contain edited video showing the distance. The solution is implemented in C++.
Description
Citation
BERAN, M. Automatický odhad rozestupu mezi automobily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F. Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: V práci zmiňujete, že získáváte vzdálenost dvojice vozidel v metrech. Dle vašeho popisu ovšem získáváte vzdálenost dvou bodů v obraze, tedy vzdálenost pixelů. Jakým způsobem dochází k přepočtení vzdálenosti z pixelů na metry? Vysvětlete princip výpočtu. Ve vašem výsledném videu máte u jednoho vozidla naměřený rozestup 11 vteřin, přitom skutečný časový rozestup byl pouze 3 vteřiny. Čím si vysvětlujete tuto nepřesnost? V případě výpočtu vzdálenosti rozestupu dvojice vozidel vám vychází rozestupy řádově jinak. Například vám vychází spočítaný rozestup přes 500 metrů, což není ani celková délka zaznamenaného úseku. Kde může být problém?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO