Databázové úložiště virtuální čekárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce je součástí projektu zvaného virtuální čekáren. Jedná se o multiplatformní aplikaci která umožňuje uživatelům zajednat termín u některého z poskytovatelů bez potřeby osobního čekání v čekárně. Práce popisuje návrh a implementaci databáze, knižnice pro práci s touto databází a klienta pro správu poskytovatelů a čekáren. Pro tento účel byli použitý technologie jako MySQL, PHP a HTML.
This thesis is part of project called Virtual Waiting Room. It is a cross-platform application which allows users to book a term with a provider without the need to personally wait in a waiting room. The thesis describes the design and implementation of database, library for work with this database, and a client for the administration of providers and waiting rooms. For this purpose, was used technologies such as MySQL, PHP and HTML.
Description
Citation
SADLOŇ, M. Databázové úložiště virtuální čekárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Komise hodnotila práci stupněm 4F, protože neobsahovala dostatečný rozbor tématu, adekvátní dokumentaci realizace a korektní testování. Student také nedokázal vyvrátit výtky oponenta a dostatečně odpovědět na jeho otázky. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující Otázky u obhajoby: Jakým způsobem byste řešil škálování stávajícího řešení na více strojů? Jakým způsobem byste zpřístupnil Vaše API v případě, že databáze poběží na jiném serveru, než hlavní aplikace? Berte v úvahu, že hlavní aplikace může být napsána i v jiném jazyce, než je napsána Vaše část.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO