Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá komunikáciou v prostredí bezdrôtovych technológií. Cieľom tejto práce je priblížiť čitateľovi možnosti využitia takejto komunikácie na úrovni nízkoenergetických sietí. Tieto informácie sa snaží demonštrovať pri návrhu prototypu komunikujúceho v sieti Bluetooth Low Energy, ktorý sníma svetelné impulzy v obmedzenom priestore elektromeru. Zaznamenané impulzy sú touto technológiou preposielané na archivačné zariadenie.
Bachelor thesis deals with communication in a wireless technology environment. The aim of this work is shows to the reader with the possibility of using communication in networks with low energy. It is trying to demonstrate these information in the design of the prototype which is communicating in Bluetooth Low Energy network. This device is senses light pulses in space limited electricity meter. Recorded pulses are forwarded using this technology to the storage devices.
Description
Citation
JEŽOVICA, F. Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: Nebyla by pro vzdálené monitorování spotřeby elektrické energie/stavu elektroměru vhodnější použít spíše nyní zaváděnou technoologie bezdrátových přenosů známou jako SIGFOX? Můžete prosímblíže objasnit pricip využití LED diody na elektroměru pro výpočet množství spotřebované elektrické energie? Jakým normám elektroměry s touto funkcionalitou podléhají?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO