Neural Networks for Human Face Detection in Images

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá využitím neuronových sítí pro detekci obličeje v obraze. Práce poskytuje základní informace nezbytné pro pochopení detekce obličejů a neuronových sítí. Dále se věnuje současným nejúspěšnějším detektorům, především detektorům založeným na neuronových sítích. Detailně je pak popsán detektor, který navrhl Rowley. Z tohoto detektoru moje práce ve velké míře čerpá. Dále je popsána implementace tohoto detektoru společně s navrženými zlepšeními a jsou prezentovány výsledky provedených testů.
This thesis is concerned with neural networks for human face detection. It provides the essential background for understanding face detection and neural networks. Some state-of-the-art face detectors are overviewed, the neural network based face detector by Rowley is described in more detail. Further, several improvements of the original detector are proposed, and results of the implemented detector are discussed.
Description
Citation
HENZL, M. Neural Networks for Human Face Detection in Images [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: What are the differences between how you learned your baseline detectors and the aproach of Rowley et al.? How do you think these differences influence performance?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO