Uživatelské rozhraní pro systém dolování z dat

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá štúdiou grafických užívateľských rozhraní v pokročilých informačných systémoch s objektovo orientovaným dátovým modelom. Pre demonštračné účely je vytvorená aplikácia v jayzku Java SE pre systém hodnotenia hráčov hádzanárskeho tímu, ktorá kladie dôraz na rýchly a efektívny zber dát za pomoci GUI vytvoreného vo frameworku swing. Úložisko dát reprezentuje databáza db4objects, dolovanie dát zastupuje nástroj Weka.
This work deals with the problem of user interface in advanced informatics systems with object-oriented data model. For demonstration purposes I have created an application in Java SE language for ranking system of handball club players. This application insists on quick and effective data collecting using framework "swing". Data store is represented by db4objects database and data mining is represented by learnig machine Weka.
Description
Citation
MINÁR, T. Uživatelské rozhraní pro systém dolování z dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO