Vizualizace výškového profilu a informací o projeté trase

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a naimplementovať program na vizualizáciu výškového profilu a informácií o prejdenej trase. GPS navigácie ukladajú prejdenú trasu do súboru vo formáte GPX, ktorý sa následne otvorí v aplikácii. Z načítaných dát sa vypočítajú štatistické ukazovatele, výškový profil sa zobrazí formou grafu a prejdená trasa sa vykreslí na voľne dostupné mapy OpenStreetMap. Práca popisuje celý proces vývoja aplikácie od analýzy, cez návrh až po samotnú implementáciu.
The aim of the bachelor thesis is design and implementation of application for visualization of elevation profile and track information. GPS devices record track trace to GPX file which is opened in the application. The statistical indicators are calculated from input data, elevation profile is shown as a graph and track is painted on free maps OpenStreetMap. This work describes the entire application development from analysis through design to implementation.
Description
Citation
ELMAN, M. Vizualizace výškového profilu a informací o projeté trase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO