2020/1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Přehled konferencí 2020
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
 • Item
  Obhajoby doktorských disertací na ÚSI VUT v Brně
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně proběhly v roce 2019 a začátkem roku 2020 obhajoby doktorských disertačních prací, jejichž přehled je k vidění níže. Všechny disertační práce jsou v plném znění přístupné bez přihlášení na webových stránkách VUT v Brně www.vutbr.cz.
 • Item
  Habilitační řízení v oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
 • Item
  Nové předpisy (7. 12. 2019 – 29. 2. 2020)
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03) Bradáč, Albert
 • Item
  Využití bezpilotních letadel pro monitorování dopravy a analýzu
  (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03) Herman, David
  Použití bezpilotních létajících prostředků vybavených kamerami (UAV) a umělé inteligence pro zpracování obrazu za účelem dopravního monitorování má celou řadu výhod. Jedná se zejména o možnost extrahovat extrémně přesná data o každém účastníku dopravního proudu, snadný sběr dat a extrémní mobilitu řešení. Díky pokroku ve vývoji metod pro zpracování obrazu na bázi umělých neuronových sítích a vývoji UAV v posledních letech se toto řešení pro sběr dopravních dat ukázalo jako prakticky nasaditelná. Cílem tohoto článku je ukázat praktický vhled do problematiky sběru dopravních dat pomocí dronů a využití těchto dat pro analýzu bezpečnosti provozu. Tento článek byl publikován na konferenci JuFoS 2019.