Návrh malého vodního zdroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malého vodního zdroje. V první části je zaměřena na výběr vhodné lokality pro výstavbu malého vodního zdroje. Další kapitolou je návrh technologie a strojního vybavení uvažovaného zdroje. V následující část řeší návrh elektrické části, včetně vyvedení výkonu do distribuční soustavy. V poslední části se zabývá ekonomickým zhodnocením navrženého malého vodního zdroje.
This Bachelor’s paper deals with design of a micro hydro power plant. First, a suitable location for the plant is chosen. Second, technology for the plant, along with technical equipment and enginery, is proposed. Third, electrical part of the project, including power feeding into the grid, is proposed. Last, economical projection of costs and benefits of the plant is calculated.
Description
Citation
KNÁPEK, M. Návrh malého vodního zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student plynule odprezentoval svoji bakalářskou práci. Práce byla velmi dobrá. Po přečtení posudků vedoucího a opnonenta odpovídal na otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO