Návrh silničního mostu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom premostenia na obchvate R48 cez rieku Ostravica. Za týmto účelom boli vypracované tri varianty riešenia nosnej konštrukcie z ktorej bol vybraný variant dodatočne predopnutého komorového nosníku s kolmými stenami. Hlavnou úlohou je posúdiť konštrukciu na postupnú výstavbu, medzný stav použiteľnosti a medzný stav únosnosti. Statický výpočet bol vypracovaný podľa európskych noriem.
The subject of this diploma thesis is the design and analysis of a bridge at the R48 bypass over the Ostravica River. For this purpose, three variants of the supporting structure solution were developed from which a variant of additionally prestressed chamber girder with perpendicular walls was selected. The main task is to assess the construction for phased construction. The static calculation was drawn up according to European
Description
Citation
BARKÁČ, E. Návrh silničního mostu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - předseda, Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Olšák - tajemník, Ing. Robin Pěkník - tajemník, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. - člen, Ing. Martin Řehulka - člen, Ing. Michal Požár, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-30
Defence
Student odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. Když byste počítal průřez nad podporou, a komora by byla náběhovaná se šikmými stěnami, jaké by mohly vzniknout problémy v oblasti nad podporou? Zejména s ohledem na momenty únosnosti. Student odpověděl doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. Máte v práci několik typů statických modelů, každý model byl použit na něco jiného, nebo byla i použita interakce modelů? Student odpověděl Ing. Radim Nečas, Ph.D. Při návrhu příčníku byly navrženy předpínací tyče v místě ložiska, je to správný předpoklad? Student odpověděl Ing. Jiří Strnad, Ph.D. Výztuž příčníku nad ložisky, doplnění výztuže z podélného směru v detailech chybí. Student odpověděl s dopomocí
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO