Zajištění stavební jámy na stavbě RD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá zajištěním stavební jámy rodinného domu v daných geologických podmínkách v Brně-Kohoutovicích. Cílem diplomové práce je vyjmenovat obecně možnosti řešení problematiky zajištění stavebních jam a rozpracování vybraného řešení geotechnické úlohy. Statický výpočet byl proveden pomocí programu GEO5.
Diploma thesis deals with securing of foundation pit of family house in given geological conditions situated in Brno-Kohoutovice. The aim of the thesis is to list possible solutions of securing foundation pits in general and solve this geotechnical problem with an appropriate solution. Static calculations were performed by geotechnical software GEO5.
Description
Citation
VALKÓ, A. Zajištění stavební jámy na stavbě RD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc. - předseda, doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. - místopředseda, Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D. - tajemník, Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D. - člen, Ing. Vlastimil Horák - člen, doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. - člen, Ing. Věra Glisníková, CSc. - člen, Ing. Karel Zdražil, CSc. - člen
Date of acceptance
2020-01-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO