Optimalizace vodovodní sítě města Počátky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá tématem optimalizace vodovodních sítě města Počátky. Popisuje postup při tvorbě matematického modelu, potřebného pro hydraulickou analýzu, která se použila pro posouzení vodovodní sítě Počátky. Práce si bere za úkol seznámit čtenáře, se základním rozdělením v zásobování pitnou vodou, jak postupujeme při shromažďování dat potřebných k hydraulické analýze a jaké prostředky a nástroje používáme v hydraulické analýze. Závěrem jsou zpracovány varianty pro možnou optimalizaci vodovodní sítě města Počátky.
This diploma thesis focuses on the optimization of water supply system in the town of Počátky. It describes the process of creating a mathematical model needed for the hydraulic analysis, which was used to assess the water supply system Počátky. This thesis task is to apprise reader, with a basic distribution in the drinking water supply, how to proceed in collecting data on hydraulic analysis requirements and using tools and means used in hydraulic analysis. Conclusions are processed variants for possible optimization of water supply system Počátky.
Description
Citation
PAVELKA, D. Optimalizace vodovodní sítě města Počátky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Ján Ilavský, PhD. - předseda, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jana Nováková - tajemník, Ing. Jan Polášek - člen, Ing. Vladimír Habr, Ph.D. - člen, doc. Ing. Milan Látal, CSc. - člen, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-01-27
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Jaký byl vliv odběru a spotřeby vody z vodovodní sítě na průběh tlaků v řešené lokalitě Počátky? Otázka: Jakých hodnot nabývají ztráty vody z vodovodní sítě města Počátky? Otázka: Použité materiály na vodovodní síti? Otázka: Jaké jsou studentovy doporučení pro zlepšení provozu řešené vodovodní sítě města Počátky? Otázka: Jaké je využití vodojemů na vodovodní síti? Otázka: Jaké jsou doporučené tlaky na vodovodní síti a splňují reálně se vyskytující tlaky tyto doporučené hodnoty? Otázka: Jaké jsou zdroje vody pro dané spotřebiště?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO