Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti úsporných opatření v bazénových provozech. Teoretická část práce popisuje typologii bazénů a následně se zabývá technologickou stránkou včetně tepelného hospodářství. Dále jsou v teoretické části podrobně popsány možnosti úsporných opatření na bazénových provozech, a to především v sociálních zařízeních včetně znovuvyužití odpadní vody ze sprch jako zdroje vody, nebo získávání tepla z odpadní vody. Poznatky z teoretické části jsou následně aplikovány v části praktické, kde jsou navržena úsporná opatření na plaveckém bazénu.
The diploma thesis deals with the current knowledge in the field of saving measures in swimming pool services. The theoretical part describes the typology of swimming pools and subsequently deals with the technological aspect, including heat management. Furthermore, the theoretical part describes in detail the possibilities of saving measures in public swimming pool operations, especially in sanitary facilities, including reuse of wastewater from showers as a water source, or heat recovery from wastewater. The knowledge from the theoretical section is then applied in the practical part, where saving measures are proposed on the public swimming pool.
Description
Citation
LITSCHMANN, P. Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - předseda, prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - místopředseda, Kristýna Velikovská - tajemník, Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Kovář - člen, Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Mikulášek - člen,
Date of acceptance
2020-01-27
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Kdy byl plavecký areál postaven? Prošel v minulosti rekonstrukcí? Otázka: Navrhnul jste ve své práci také rekuperaci tepla? Jaká je potřeba tepla na ohřev bazénové vody? Otázka: Z jakého důvodu si myslíte, že došlo k ucpání sprch? Otázka: Měl jste k dispozici provozní řád?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO