Optimalizace matchmakingu na základě simulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa sústredí na návrh fungujúceho matchmaking systému a prostredia pre simuláciu hier typu "First Person Shooter", v preklade "streľba z pohľadu prvej osoby," a ich implementáciu pomocou herného enginu Unreal Engine 4. Obsah práce zahŕňa predstavenie rôznych matchmaking systémov, ktoré sa používajú v dnešnom hernom priemysle a ďalej vysvetľuje základné koncepty Unreal Engine 4 použité na implementáciu tohoto prostredia. Implementovaný systém následne na základe vstupných dát a informácií o hráčovi vytvára zápasy pomocou vlastného matchmakingu, simuluje ich a zapisuje výsledky zápasov, ktoré sú použité pre ich ďalšiu analýzu. 
This bachelor's thesis focuses on designing a working matchmaking system and simulation environment for a First Person Shooter like game and their implementation within Unreal Engine 4. It introduces various types of matchmaking systems used in today's games and explains some basic concepts used in Unreal Engine 4 to implement such environments. Implemented system then takes the input data, with information about players, creates matches by using our own matchmaking and performs a simulation of them, providing the simulation results of created matches for further analysis.
Description
Citation
EŠTVAN, I. Optimalizace matchmakingu na základě simulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Bylo nutné implementovat celou simulaci od začátku? Jakou výhodu nabízí tato implementace oproti možnosti modifikovat známé hry s podporou multiplayeru? Jak by Vámi navržená metoda fungovala u prostorově nepravidelných herních úrovní a pohyblivých spawn pointů? Bylo by třeba změnit metody měření? Je možné začlenit do měření také výskyt tzv. cheaterů a trollů? (hráči kteří používají zakázané softwarové nástroje pro vylepšení schopností a hráči kteří záměrně "kazí hru" a neusilují o vítězství) V tabulkách 8.1, 8.2 a 8.3 není zcela jasné co znamenají sloupce "Score Differences", vysvětlete prosím.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO