Detekce prostorových objektů v mračně bodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním bodového mračna získaného prostřednictvím mobilního mapovacího systému. V teoretické části je obecně popsáno téma mapování a následně konkrétněji rozebrána problematika mobilních mapovacích systémů a jejich částí. V praktické části je popsán proces od sběru dat, přes testování automatické detekce prostorových objektů z mračna bodů po následnou vizualizaci. Výsledkem této diplomové práce jsou datové vrstvy GIS a slovní zhodnocení postupu práce s mračnem bodů.
The diploma thesis deals with processing of a point cloud that was collected via mobile mapping system. The first part sets a theoretical background, starting with mapping in general moving to mobile mapping systems and their particular parts. The practical part describes the whole process of data collecting, testing the automatic detection of spatial objects based on a point cloud and its visualisation. The results of the diploma thesis are GIS data layers and an evaluation of the process.
Description
Citation
VENENÝ, P. Detekce prostorových objektů v mračně bodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
prof. Ing. Alojz Kopáčik, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. - místopředseda, Ing. Jiří Ježek - tajemník, Ing. Zina Matušková - člen, doc. Ing. Marian Rybanský, CSc. - člen, Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D. - člen, doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Volařík, Ph.D. - člen, doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Bc. Petr Venený seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Detekce prostorových objektů v mračně bodů~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO