Dokumentace stavebního objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
The subject of diploma thesis is geodetic survey of real state of object with historical meaning in municipality Vikantice and subsequent creation of drawing documentation and 3D model of that building. The purpose was to create documentation that will serve as remembrance for owner of thebuilding. Text part of thesis describes locality, measurement procedures and processing methods, process of creation drawing documentation of building and 3D model. Overall result of thesis include drawings of floor plans and sections in electronical and printed form, 3D model in electronical form and preview of elevations in printed form.
Predmetom diplomovej práce bolo geodetické zameranie skutočného stavu objektu s historickým významom v obci Vikantice a následne vyhotovenie výkresovej dokumentácie a 3D modelu tohto objektu. Účelom bolo vytvoriť dokumentáciu ktorá bude slúžiť ako pamiatka pre majiteľa objektu. Textová časť práca popisuje záujmovú lokalitu, postupy pri meraní a spracovaní nameraných dát, proces tvorby stavebnej výkresovej dokumentácie a 3D modelu. Celkovým výsledkom práce sú výkresy pôdorysov a rezov v elektronickej aj tlačenej podobe, 3D model v elektronickej podobe a jeho nadhľad vo forme pohľadov v papierovej forme.
Description
Citation
MACHOVÁ, M. Dokumentace stavebního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. - předseda, doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - místopředseda, Ing. Richard Kratochvíl - tajemník, RNDr. Ladislav Plánka, CSc. - člen, Ing. Karel Štencel - člen, Ing. Alena Berková - člen, doc. Ing. Marcel Mojzeš, Ph.D. - člen, doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová - člen, prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Bc. Miroslava Machová seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Dokumentace stavebního objektu~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO