Geodetické činnosti při rekonstrukci povrchu dálnice D1

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
The main goal of the diploma thesis is the description of geodetic and construction activities and work processes dealing with reconstruction of the D1 highway surface in the section Rosice – Brno. The thesis is focused within the sphere of engineering geodesy and address the issue of creation of point field, stake-out, control measurement and the measurement of real building execution documents. Used survey procedures are analyzed in the context of the standard deviation listed in the project documentation or ČSN. The geotetic documentation is compiled for the chosen measured data.
Cieľom diplomovej práce je popis súvislostí geodetických a stavebných činností a postupov prác pri rekonštrukcii povrchu diaľnice D1 v úseku Rosice – Brno. Práca sa venuje oblasti inžinierskej geodézie a rieši problematiku tvorby meračskej siete, vytýčenia, kontrolného merania a zamerania skutočného vyhotovenia stavby. Použité meračské postupy sú podrobené analýze presnosti v kontexte s predpísanými odchýlkami uvedenými v projektovej dokumentácii alebo v príslušných ČSN. Pre vybrané namerané dáta je spracovaná geodetická dokumentácia.
Description
Citation
GUNÁR, P. Geodetické činnosti při rekonstrukci povrchu dálnice D1 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. - předseda, prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. - místopředseda, Ing. Michal Buday - tajemník, doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. - člen, Ing. Josef Kamera - člen, doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. - člen, prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. - člen, Ing. Stanislav Kutálek, CSc. - člen,
Date of acceptance
Defence
Student Bc. Peter Gunár seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Geodetické činnosti při rekonstrukci povrchu dálnice D1~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO