Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je architektonická studie cyklistického stadionu v Brně Komárově, jež má nahradit dnes již olympijským normám nevyhovující velodrom na brněnském výstavišti a zajistit tak nové a lepší podmínky nejen pro základnu klubu Favorit Brno, ale i pro všechny ostatní nadšené sportovce dráhové cyklistiky. Ale studie počítá i s rozšířením dalšího sportu a to je atletika, která zde v Brně má nedostatečné kryté tréninkové plochy. A proto v této diplomové práci doplňuji cyklistiku daným sportem, aby budova mohla nabídnout co nejvíce, nejen vrcholovým sportovcům, ale i příležitostným nadšencům a maximálně tak obohatit své okolí. Budova byla navržena v kombinaci beton, ocel a sklo. Kdy velká prosklená fasáda je stíněná velkým přesahem střechy, která v letním období bude sloužit jako přirozené stínění. Dané diplomové práci předcházel specializovaný atelier TG02, který se věnoval rozvoji přilehlé plochy a to bikrosové dráze BMX, která by měla úzce spolupracovat s novým cyklistickým stadionem. Dané území v Komárově Brno, tak nese velký sportovní potenciál, který bude záhodno i nadále rozvíjet.
The diploma thesis is focused on an architectonic study of cycling stadium in Brno Komárov that shall substitute the current velodrome at Brno´s fair ground that does not conform to current Olympic standards and that shall provide new and better conditions not only for the club Favorit Brno base but also for other enthusiastic sportsmen of track cycling. The study regards also the future adding of another sport, of athletics as Brno has not enough of covered training areas. That is why I add the cycling with this sport in my diploma thesis so that the building can offer its maximum not only to top sportsmen but also occasional sport enthusiasts and to enrich its surroundings to its maximum. The building design uses combination of concrete, steel and glass. Large glass façade is shielded with a great roof overlap that shall provide a natural shielding in summer period. The diploma thesis was preceded with a specialised atelier TG02 that was focused on the development of adjacent surfaces, on the BMX track that should closely cooperate with the new cycling stadium. The specified territory in Komárov Brno presents a great sport potential that shall be developed in the future.
Description
Citation
VRANOVÁ, M. Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Tomáš Zlámal - předseda, prof.Ing.arch.Akad. Ivan Petelen, PhD. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. - člen, Ing. arch. Petr Hubáček, Ph.D. - člen, Ing. Yvetta Diaz - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Bc. Marta Vranová seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design~ reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO