Kraví hora - rodinné stříbro VUT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je architektonická studie území Kraví hory v Brně v měřítku 1:200. Jedná se o významné území jak rozsahem a polohou, tak i prozatím nevyužitým potenciálem. Cílem práce je najít řešení schůdné pro město Brno i pro VUT, jejíchž úmysly s daným prostorem se značně liší. V rámci území byli navrženy rekreační plochy zeleně. Doprava byla značně redukována až vymístěna. Návštěvníci mají k dispozici širokou nabídku sportů, populárně-naučného programu a různorodé volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie. Navržený areál staveb má za cíl svojí funkční náplní podnítit a pozitivně motivovat studium techniky a zájem o vědu. V rámci areálu jsou navržené výstavní prostory, přednáškové sály, pronajímatelné pracovní prostory pro absolventy, náborové centrum a centrální skladovací prostory. Stavby reagují na svažitost pozemku – mají maximálně jedno podlaží nad úroveň přilehlého terénu. Navržená je zelená střecha a svislý dřevěný lamelový obklad, který jim dodává přírodní charakter. Spíše horizontální areál je doplněn vertikálním prvkem v podobě rozhledny.
The focus of this thesis is an architectural study of the Kraví Hora area in Brno in a 1:200 scale. The area is significant in both size and location, but has been underutilized up to this point. The objective of the thesis is to discover a solution acceptable for the city of Brno as well as BUT, whose intentions with the area differ significantly. The area has been designed to have recreational spaces of greenery. Traffic has been either largely reduced, or eliminated entirely. A wide variety of sports, eductational programs and recreational activities has been made available for visitors of all ages. The objective of the planned area is to inspire and positively motivate the study of technology and interest in science via its functional design. Exhibition areas, lecture halls, rentable workspaces for graduates, a recruitment center and general storage spaces has been designed in the area. The design of the buildings is based around the incline of the plot – they have a maximum of one extra floor over the level of the surrounding terrain. The green roof and the vertical outer layer of laminated timber is designed to provide a natural character to the structures. The predominantly horizontal area is granted an element of verticality in the form of a lookout tower.
Description
Citation
PROSSEKOVÁ, J. Kraví hora - rodinné stříbro VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Akad. arch. Ladislav Kuba - předseda, doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. - člen, Ing. arch. Marek Štěpán - člen, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Bc. Jarmila Prosseková seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Kraví hora - rodinné stříbro VUT~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO