Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Architektonická studie se zabývá návrhem bytového domu nové jižní čtvrti v Brně – území jižně od současného hlavního nádraží. Obrovským potenciálem tohoto území je možnost bydlení přímo u řeky Svratky a zároveň nedaleko historického centra města. Takové místo v Brně jinde nenajdeme. Projekt navazuje na plánovanou výstavbu nového hlavního nádraží. S tím souvisí komplexně řešená dopravní infrastruktura. Nová čtvrť je napojena na brněnský bulvár a také plánovaný „highline“ park na historickém viaduktu. Doposud toto území nebylo zastavěno, i když se jedná o velice atraktivní část města. Hlavním důvodem je rozsáhlé záplavové území, které se zde nachází. Nyní město připravuje nový územní plán, kde jsou navržena mnohačetná protipovodňová opatření. V rámci diplomové práce je řešen jeden z obytných bloků čtvrti, který se nachází přímo na nábřeží řeky Svratky. Podrobněji je navržen objekt nárožního bytového domu. Ten je situován přímo u náměstí. Objekt má celkem 8 podlaží – 2 podzemní a 6 nadzemních. V podzemní části jsou umístěny garáže. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní prostor pro obyvatele, technické zázemí a několik home-office jednotek. Část podlaží je pronajímatelná – nárožní prostor pro kavárnu nebo bar. Vyšší podlaží mají už pouze obytnou funkci. Nachází se zde různorodé byty o velikostech 2+KK až 5+KK. Součástí návrhu jsou také venkovní prostory bytů, které jsou významné pro krásné výhledy na nábřeží, řeku a přilehlý park. Každá bytová jednotka má lodžii, balkon nebo terasu. Home-office jednotky v 1. nadzemním podlaží mají soukromé předzahrádky ve vnitrobloku. Zvýhodněny jsou byty v nejvyšším podlaží, které mají soukromé terasy i na střeše. Ovšem vyhrazená část zelených střech je také přístupná pro všechny obyvatele bytového domu.
Architectual study deals with the design of an apartment building in the new south district in Brno – area the south from the existing main station. Living close to the Svratka river and concurrently near historic centre are the greatest potentials of the territory. Another similar place does not exist anywhere in Brno. The project follows plans of building a new main station of the city. This includes extensive transport infrastructure. The new district is connected to the Brno boulevard and also to „highline“ park on the historic viaduct. The area was not built till today, although it is really attractive and unusual place in the city. The main reason is flood area located here. Nowadays a city administration is preparing a new zoning plan, which suggests many flood control measures. In my thesis I am interested in one block of buildings from the new district, which is situated close to the river. One of these apartment buildings is designed in more detail. This is the coner object located near the square. The house is composed of eight floors – two underground and six upper floors. Garages are located underground. Entrance area for residents, technical background and some home-office units are planed on the first storey. The part of the first floor is rentable – coner space for cafe or bar. Upper floors have only resident function. Varied flats are two-rooms to five-rooms. A part of proposal is also outdoor spaces. They are very significant for really beautiful views to the waterfront, the river and adjancent park. All housing units have loggia, balcony or terrace. Home-office units on the first floor are completed with private gadens in the courtyard. Roof apartments are favored for theirs private roof gardens. But a part of roof green terraces is available for all residents of the house.
Description
Citation
MUSILOVÁ, M. Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Petr Todorov - předseda, Ing. arch. Aleš Burian - místopředseda, MgA. Natalie Chalcarzová - tajemník, ing. arch. Ivan Wahla - člen, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - člen, Ing. Michal Novotný, Ph.D. - člen, Ing.arch. Marcela Uřídilová - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Bc. Michaela Musilová seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou~ reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO