Bytový dům v Židlochovicích

Abstract
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Objekt se nachází ve městě Židlochovice, ulice Nádražní na pozemcích s parcelními čísli 548/8 a 548/11. Bytový dům má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, kolárna s kočárkárnou, klubovna, dílna a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží se nachází čtyři bytové jednotky o velikosti 1+kk. Ve druhém nadzemním podlaží jsou dvě bytové jednotky o velikosti 3+kk a 4+kk. V posledním nadzemním podlaží jsou dvě bytové jednotky o velikosti 3+kk. Obvodové stěny podzemního podlaží jsou ze ztraceného bednění, ostatní obvodové stěny jsou z broušených cihelných bloků. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stropní konstrukce podzemního podlaží je křížem vyztužená monolitická železobetonová deska. Stropní konstrukce nadzemních podlaží jsou polomontované stropy tvořeny cihelnými vložkami a stropními nosníky. V bytovém domě se nachází výtah. Střecha objektu je plochá s klasickým pořadím vrstev s hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. Schodiště je deskové monolitické železobetonové. Konstrukční systém je stěnový.
The aim of the bachelor thesis is the processing of project documentation for the construction of an apartment building. Building is situated in the city of Židlochovice, street Nádražní on building plots 548/8 and 548/11. The apartment building have three above-ground floors and one basement. In the basement are situated cellars, bicycle and pram room, common room, workshop and technical room. In the ground floor is situated four dwelling units of size 1+kk. In the second floor is situated two dwelling units of size 3+kk and 4+kk. In the top floor is situated two dwelling units of size 3+kk. External walls of the basement are from permanent formwork, the rest of the external walls are made of cut brick blocks. The building is insulated with ETICS contact thermal insulation system. Ceiling of the basement is two way cast-in-place reinforced slab. The ceilings of the other floors are semi-mounted ceilings consisting of brick inserts and ceiling beams. There is a elevator in the apartment house. The roof of the building is a warm flat roof with continuous waterproofing layer of asphalt sheet. The staircase is a monolithic reinforced concrete slab. There is wall structural system.
Description
Citation
NEUHAUSEROVÁ, K. Bytový dům v Židlochovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Karel Tuza, CSc. - předseda, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - místopředseda, Ing. Jakub Král - tajemník, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ladislava Foretníková - člen,
Date of acceptance
Defence
Studentka Klára Neuhauserová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům v Židlochovicích~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO